SINTEF med klart råd til utbyggere

SINTEF råder byggherrer til å ta i bruk værbeskyttelse under konstruksjonen av nye prosjekter. Et våtere klima øker risikoen for fuktskader.Værforholdene i Norge kan være utfordrende, spesielt i vinterhalvåret. Krevende vær gjør at byggeprosesser kan bli utsatt for forsinkelser, og kan gi fuktskader på materialer og konstruksjoner.Lokalt styrtregn og generelt mer ekstremt vær er noe vi kan vente oss mer av fremover, ifølge ekspertene.I en pressemelding oppfordrer SINTEF om å beskytte mot fukt under bygging av nye prosjekter. Deres byggforskserie gir blant annet råd om riktig værbeskyttelse som bidrar til å sikre tørre konstruksjoner, som igjen forebygger mugg- og soppdannelse. Også enkeltpersoner kan iverksette tiltak for å beskytte sin personlige eiendom mot værskader.Nedbør og ras har den siste uken fått dramatiske følger for flere lokalsamfunn. 30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Mandag denne uken ble 16 personer evakuert etter at det gikk flere jordras i Røyrdotten og Jordal i Voss kommune.Regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Brigt Samdal, sier til NRK at mange skader kan forhindres av enkle tiltak man som huseier kan utføre selv.– For eksempel skal de sørge for at vannveiene er åpne og rydde skog og kratt, slik at vannet følger den elvestrengen som er i terrenget, sier Samdal.(©NTB)


Les også