Slik går boligprisene

Nå er fasiten her. Boligprisene falt. Det har imidlertid aldri blitt solgt flere boliger i en julimåned.

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt juli, viser boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,7 prosent.Boligprisene er nå 1,6 prosent høyere enn for et år siden.- Boligprisene falt som normalt i juli. Fallet er noe større enn vanlig for juli, men utviklingen må sees i sammenheng med de foregående månedene og utviklingen i august. Trenden i boligmarkedet er fortsatt moderat prisutvikling, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.I Oslo steg boligprisene nominelt med 0,5 prosent i juli, ned 0,8 prosent sesongjustert. En moderat prisoppgang, ifølge Dreyer.I Bergen steg boligprisene sesongsjustert med 0,2 prosent, mens boligprisene i Trondheim steg 0,1 prosent. Boligprisene falt i Stavanger med 0,1 prosent sesongjustert.Stor aktivitetI juli ble det solgt 4.714 boliger i Norge, noe som er 8,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 4,3 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.I juli ble det lagt ut 3.197 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 4,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.- Den store aktiviteten i boligmarkedet som vi har observert i lang tid nå vedvarer også i juli, og det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en juli-måned, sier Dreyer.- Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i bruktboligmarkedet i de fleste områdene i Norge, sier Dreyer.Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i juli 2019, noe som er tre dager flere enn i juli 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger/m omegn med 87 dager.- I juli selges ofte mange boliger som vært i markedet en stund, noe som påvirker salgstiden. Den høyere salgstiden det siste årene vedvarer i takt med det høyere utbudet av boliger, sier Dreyer.Regional prisutviklingSterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med en oppgang 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en nedgang på 1,3 prosent.Sterkest 12 måneders vekst hadde Bodø m/Fauske med 4,5 prosent, mens Drammen hadde den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,8 prosent.- I juli har det som normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, men vi forventer at disse vil bli korrigert i august. Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at 12 måneders veksten i de seks største byene alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avslutter Dreyer.Ekspertenes spådomDNB Markets ventet i forkant at boligprisene steg med 0,2 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner.«Omsetningen i juli er vanligvis lav og svært forskjellig fra omsetningen i øvrige måneder. Tallene er derfor vanskeligere å tolke enn vanlig», skrev Kyrre Aamdal i morgenrapporten.HandelsbankenFør fasit var klar, mente økonomene i Handelsbanken Capital Markets bakteppet burde være velkjent, nemlig at prisene hadde steget moderat siden i fjor sommer.«Økte utlånsrenter og økt ferdigstillelse relativt til befolkningsveksten har da ikke vært nok til sende prisene nedover det siste året. Det understreker igjen det som har vært vårt poeng lenge. Nemlig at etterspørselen etter boligeiendom ville fortsette å holde seg godt oppe, og det som følge av et gunstig makrobilde med lav arbeidsledighet og stigende lønnsvekst», skrev Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.«Når det er sagt er boligprisveksten moderat, da de gjennomsnittlige boligprisene har fortsatt å stige i underkant av den nominelle lønnsveksten».Handelsbanken Capital Markets legger fortsatt til grunn at boligprisveksten vil havne rundt to-tre prosent i år, regnet som årsgjennomsnitt, mens lønnsveksten havner rundt 3,2-3,3 prosent.«De siste boligpristallene kan imidlertid ha gitt inntrykk av en noe sterkere prisakselerasjon de siste månedene. Men enkle indikatorer for tilbuds- og etterspørselsbalansen i boligmarkedet tilsier heller at prisveksten vil være moderat også den nærmeste tiden», skrev Gonsholt Hov.Nordea MarketsNordea Markets spådde boligprisene i juli marginalt opp, slik vi har sett så langt i år.«Det betyr i så fall at renteøkningene foreløpig ikke biter særlig, eller for å snu på det, hadde ikke renten gått opp, ville veksten i boligprisene trolig vært langt høyere. Boligmarkedet virker sjeldent harmonisk», het det fra sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten.OBOS-prisene oppTall fra OBOS viste fredag forrige uke at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 63.605 kroner per kvadratmeter i juli, 0,3 prosent mer enn i juni.Hittil i år har Oslo-prisene steget 6,6 prosent.Sammenlignet med juli i fjor, er prisene opp 3,0 prosent.Ifølge OBOS er det uvanlig at boligprisene går opp i de vanligvis så stille sommermånedene, og i snitt har juliprisene i Oslo falt med 0,1 prosent i perioden 2004-2018.- Prisutviklingen i juni og juli har vært sterkere enn vanlig i Oslo. Samtidig vet vi at prisene svinger mer på sommeren fordi det vanligvis blir lagt ut forholdsvis få leiligheter for salg sammenlignet med andre måneder. Det spesielle i sommer er at det er omsatt 18 prosent flere boliger i juli sammenlignet med juli i fjor. Det viser at det er stor etterspørsel og høy aktivitet i boligmarkedet. Vi tror dette er noe som vil fortsette utover året. Lønnsvekst og høy sysselsetting vil bety mer for boligprisene enn eventuelle nye renteøkninger, uttalte sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, i en kommentar.På landsbasisPå landsbasis steg prisene på OBOS-tilknyttede boliger 1,0 prosent fra juni til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 55.508 kroner i juli.Hittil i år har prisene steget 5,1 prosent.Sammenlignet med juni i fjor, er prisene opp 2,9 prosent. I juli ble 479 eierskifter foretatt, sammenlignet med 867 i juni og 421 i juli i fjor.Les hele rapporten her.