Ifølge DN trekker det internasjonale energibyrået IEA frem tre grunner til at investeringsveksten i oljebransjen vil faller drastisk i år.
  • De store internasjonale oljeselskapene vil dele ut de ekstra oljeinntektene som utbytte til aksjonærene i stedet for å investere. I prinsippet ønsker de å lete mer, men mangler personell og rigger.De store internasjonale oljeselskapene vil dele ut de ekstra oljeinntektene som utbytte til aksjonærene i stedet for å investere. I prinsippet ønsker de å lete mer, men mangler personell og rigger.
  • De statseide oljeselskapene vil bruke de ekstra oljeinntektene til sosiale formål i stedet for å investere mer.De statseide oljeselskapene vil bruke de ekstra oljeinntektene til sosiale formål i stedet for å investere mer.
  • Den internasjonale oljeindustrien mangler tilgang til lovende leteareal.Den internasjonale oljeindustrien mangler tilgang til lovende leteareal.
Det ventes at veksten i oljeinvesteringer vil falle fra over 12 prosent i 2004 til under seks prosent i år.