Investeringene i norsk petroleumsvirksomhet vil trolig stige til mer enn 90 milliarder kroner i år, tror Olje- og energidepartementet. Det er i så fall ny rekord. Det ventes å bli boret et sted mellom 30 og 40 brønner i år.Statistisk sentralbyrås prognoser fra desember anslår til sammenligning et nivå på 89,5 milliarder kroner.Departementet regner med at investeringene på sikt vil falle fra årets rekordnivå, men at det fremdeles vil være høye. Olje- og energiminister Thorhild Widvey tror det er mye som tyder på at utviklingen de nærmeste årene vil bli bedre enn vi tidligere har antatt.