De to desiderte frontfigurene i norsk oljeindustri, Helge Lund og Eivind Reiten, synes ikke å ha utelukket et samarbeid - ett år etter avsløringen av de hemmelige fusjonsforhandlingene. De to desiderte frontfigurene i norsk oljeindustri, Helge Lund og Eivind Reiten, synes ikke å ha utelukket et samarbeid - ett år etter avsløringen av de hemmelige fusjonsforhandlingene. Statoil-sjefen spurte ifølge DN på Sandefjord-konferansen i går om rammevilkårene og den industrielle strukturen er den riktige for internasjonal posisjonering, men hadde ingen svar.- Jeg oppfatter akkurat det samme som det han sier: Vi er ikke i en bransje der vi kan si at nå har vi den riktige strukturen. Vi må være åpne for tilpasninger. Strukturer kan aldri være parkert én gang for alle, kvitterte Hydro-sjefen overfor avisen.