Pressekontakt Inger Anda i Petroleumstilsynet opplyser i dag at tilsynet ikke godkjenner Statoils søknad om å starte opp produksjon fra plattformbrønnene på Snorre, ifølge TDN Finans.Tilsynet begrunner avslaget med behovet for å avvente erfaringene Statoil gjør seg når de starter opp satellittsystemet. Myndighetene mener selskapet ikke har fått kjørt skikkelig gjennom systemet.