Statoil tror det kan være mer olje og gass i det omstridte området av Barentshavet enn i den norske delen. Verdier for 2.500 milliarder kroner kan skjule seg under havbunnen, skriver Aftenposten.Det «omstridte området» er et 155.000 kvadratkilometer stort havområde i skjæringen mellom den norske og russiske delen av Barentshavet. Norge og Russland har forhandlet om hvor grensen skal gå siden 1974, uten å bli enige.Ifølge beregninger Statoil la fram før jul, kan det skjule seg 12 milliarder fat olje og gass i dette området. Det er to milliarder fat mer enn Statoil tror det er i den norske delen av Barentshavet.Målt i dagens oljepris tilsvarer dette verdier for 2.500 milliarder kroner, to og en halv gang dagens oljefond. Ingen i Statoil vil bekrefte tallene offentlig.- Vi har ingen kvalifiserte anslag. De tallene vi tidligere har antydet er hentet inn fra forskjelligekilder og er kun et eksempel på potensialet i området, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil til Aftenposten.At det omstridte området skal inneholde store naturrikdommer forandrer ikke den norske holdningen i forhandlingene med Russland, ifølge utenriksminister Jan Petersen (H).- Vi har lenge ønsket å bli ferdig med delelinjeforhandlingene. Men ikke noe av det som er kommet fram vil forandre vår tenkning rundt dette nå, sier Petersen til Aftenposten.Den såkalte "Gråsonen" blir sikkert ikke mindre omstridt etter dette.