2004 ventes å bli et meget dårlig år for Norsk Hydro når det gjelder den gassrelaterte delen av virksomheten. 15. februar kommer de foreløpige tallene for fjoråret, og alt tyder på lite hyggelig lesning for Eivind Reiten & co., melder Aftenposten.Hydros 2004-produksjon av gass ventes å bli 8 milliarder kubikkmeter egen gass. I tillegg omsettes et betydelig kvantum gass fra andre leverandører. Det er denne omsetningen, som stammer fra andre kilder, som Hydro forventes å tape penger på.Resultatet fra gasshandelsvirksomheten ga positivt bidrag i 2003, men de positive tallene glimret med sitt fravær i fjorårets ni første måneder. Hydro varslet dessuten i 3. kvartalsrapport at det ventes svake resultater for denne virksomheten også i fjerde kvartal, som følge av de posisjoner selskapet har tatt i gassmarkedet.Etter det avisen erfarer, vil fjorårets salg kunne gi et underskudd på flere hundre millioner kroner.