Selger DNO-aksjer

Berge Gerdt Larsen er nok en gang på ferde i DNO-aksjen.

Energi

Styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har tirsdag 4. januar 2005 solgt 900.000 aksjer i DNO til kurs 26,50 kroner til et ikke kontrollert selskap. Styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har tirsdag 4. januar 2005 solgt 900.000 aksjer i DNO til kurs 26,50 kroner til et ikke kontrollert selskap. Selskap kontrollert av styreformann i DNO har samme dag kjøpt 20.000 aksjer i DNO til kurs 26,35 kroner.Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt 4.981.824 DNO-aksjer. Denne beholdningen utgjør en eierandel på 8,8 prosent i selskapet.

Nyheter
Børs