Den globale oljeetterspørselen vil fremdeles være høy, selv om den vil avta noe, tror Statoils spesialrådgiver, Tor Kartevold. Dermed vil trolig også prisene fortsette å holde et høyt nivå, melder NTB.Førstkommende søndag møtes OPECs medlemsland i Wien for å diskutere produksjonskvoter. Kartevold tror ikke på beslutninger om ytterligere kutt i produksjonen.En slik avgjørelse ligger trolig lengre frem i tid, nærmere bestemt ved møtet 16. mars, tror han. Kartevold tror kartellets dilemma i øyeblikket er en stramhet i markedet med meget høye priser, samtidig som det er utsikter til et svakere marked. Dermed vil organisasjonen trolig innta en avventende holdning, tror rådgiveren.