Styreformann kjøper DNO

Berge Gerdt Larsen har kjøpt en liten aksjepost i DNO.

Energi

Selskaper kontrollert av styreformann i Selskaper kontrollert av styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har mandag 3. januar 2005 kjøpt 15.000 aksjer i DNO til kurs 26,63 kroner. , Berge Gerdt Larsen, har mandag 3. januar 2005 kjøpt 15.000 aksjer i DNO til kurs 26,63 kroner. Aksjer kontrollert av styreformann privat og gjennom selskaper er etter dette totalt 5.861.824.

Nyheter
Børs