Norske myndigheter lyser i dag ut Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005, fremgår i en melding fra Olje- og energidepartementet. Totalt 192 blokker eller deler av blokker er utlyst i runden. Det er nå tredje gang det gjennomføres TFO.- Selv om pilene for leteaktiviteten nå peker oppover, vil vi fortsatt holdet et høyt tempo når det gjelder utlysning og tildeling av nye tillatelser på norsk sokkel, slik at leteaktiviteten opprettholdes på et høyre nivå, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey i en kommentar.Tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. Søknadsfristen settes til 30. september kl. 12. Tildeling er planlagt i desember i år.