Yara og Qafco har signert en intensjonsavtale med Qatar Petroleum representert ved H.E. Abdulla bin Hamad Al-Attiyah, visestatsminister og minister for energi og næringsutvikling i Qatar, som sikrer en plattform for bygging av en ny gjødselfabrikk med en årlig kapasitet på 1 million tonn ammoniakk og 1,1 million tonn urea, opplyser Yara i dag. Avtalen muliggjør videre vekst for en av verdens største gjødselfabrikker.- Vi planlegger bygging av en femte gjødselfabrikk, Qafco-5. Prosjektet muliggjøres av den nå inngåtte 25-års avtalen om levering av gass. Qafco er et eksempel på et langsiktig partnerskap som har modnet fra en tidlig pionertid til et tett samarbeide om drift av verdens største urea- produsent, sier styreformann Abdullah Hussain Salatt i Qafco.- Vi ser en sterk fremtid for Qafco. Etterspørselen på verdensbasis etter nitrogenbasert mineralgjødsel vil fortsette å øke. Med den nye gassavtalen med Qatar Petroleum har vi sikret en konkurransedyktig energiplattform for videre utvikling av det vellykkede partnerskapet med Qafco, sier Yara-sjef Thorleif Enger.Qafco har spilt en sentral rolle i næringsutviklingen og den industrielle diversifiseringen i Qatar for å sikre en best mulig utnyttelse av landets naturressurser. Etableringen av Qafco dannet grunnlaget for næringsparken Mesaieed. Qafcos første fabrikk åpnet i 1973.