Hydro Polymers skal konvertere sin eksisterende klorfabrikk på Rafnes til membranteknologi, og ifølge en børsmelding vil dette kreve investeringer på 85 millioner euro, tilsvarende ca. 700 millioner kroner. Hydro Polymers skal konvertere sin eksisterende klorfabrikk på Rafnes til membranteknologi, og ifølge en børsmelding vil dette kreve investeringer på 85 millioner euro, tilsvarende ca. 700 millioner kroner. Det er det tyske selskapet Uhde Gmbh som har fått ansvaret for hoveddelen av konverteringen, som vil starte umiddelbart og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2. halvår 2006.Etter dette vil fabrikken være lik den nye klorfabrikken som allerede er under bygging på Rafnes, som også benytter siste generasjons membran-elektrolysører og som etter planen vil starte produksjonen senere i 2005, heter det videre.Disse to prosjektene vil øke Hydro Polymers kapasitet vesentlig. Produksjonen av klor og natronlut dobles til hhv. 260.000 og 280.000 tonn.