- Svært interessant

Akershus Energi AS og Bio Varme AS går sammen om storsatsing på fornybar energi.

Energi

Akershus Energi AS og Bio Varme AS går sammen om å utvikle produksjon og distribusjon av miljøvennlig termisk energi i Akershus fylke. Storsatsningen skjer gjennom selskapet Bio Varme Akershus AS (BVA). Akershus Energi AS og Bio Varme AS går sammen om å utvikle produksjon og distribusjon av miljøvennlig termisk energi i Akershus fylke. Storsatsningen skjer gjennom selskapet Bio Varme Akershus AS (BVA). - Vi ser klart behovet for fornybar, alternativ energi i fylket. For oss er dette også et svært interessant forretningsområde. Vi er allerede deleeier i Nedre Romerike Fjernvarme AS, men ønsker å engasjere oss ytterligere i produksjon og distribusjon av miljøvennlig fjernvarme. Da er det naturlig å samarbeide med Bio Varme på grunn av selskapets erfaring og kompetanse på området, sier styreleder Per-Olav Lauvstad i Akershus Energi, som er heleid av Akershus fylkeskommune.Det nye selskapet BVA eies med 60 prosent av Akershus Energi AS og 40 prosent av Bio Varme AS.De største eierne i Bio Varme AS er Hydro Texaco AS, Eidsiva Energi AS, Nord-Trøndelag E-verk FKF, Statskog SF og Agder Energi AS.

Nyheter
Børs