Hvorfor kjøper de ikke aksjer?

Sysler Hydro med oppkjøpsplaner eller andre store ting eller synes de aksjen rett og slett er for dyr?

Energi

I desember fikk Norsk Hydro en stor tilbakekjøpsfullmakt, men har så langt ikke kjøpt tilbake en eneste aksje.Bare én gang siden 1999 er ikke tilbakekjøpsfullmakten fullt utnyttet, skriver Aftenposten. I 2003 sluttet Hydro brått å kjøpe tilbake egne aksjer i slutten av august. I etterkant ble det kjent at Hydro måtte slutte å kjøpe egne aksjer fordi selskapet satt med innsideinformasjon; at gjødselsdivisjonen skulle skilles ut.Kan det være slik at Hydro nå har store planer slik at selskapet er i en innsideposisjon og ikke kan kjøpe aksjer?Analytiker Lars Marius Furu i Fondsfinans mener det kan være mange ulike grunner til at fullmakten ikke er benyttet til nå. Selskapet kan være i innsideposisjon eller så kan Hydro-ledelsen mene aksjekursen er overvurdert.- Vi vil varsle markedet når vi starter med tilbakekjøp. Det har vi hittil ikke gjort, sier investoransvarlig Idar Eikrem i Hydro til avisen.

Nyheter
Børs