Aftenposten forteller om danskene som bruker alt av ekstra kroner til avvikling av statsgjelden på rundt 600 milliarder danske kroner. Gjelden består for det meste av "gammel moro" fra 1970- og 80-årene. Uten inntektene fra oljevirksomheten i Nordsjøen, ville overskuddet i Danmarks utenriksøkonomi og statsbudsjett vært radert ut, ifølge avisen.I perioden 2004 til 2009 vil inntektene fra nordsjøoljen til danskenes statskasse beløpe seg til oppmot 100 milliarder kroner. Tall fra danske myndigheter viser at det er nok olje på dansk sokkel til å sikre produksjon på 2004-nivå i 12 år fremover.