Northern Oil har gjort en emisjon på 25,4 millioner aksjer til kurs 2,50 kroner, noe som tilfører selskapet 63,5 millioner kroner.Aksjene er tegnet av fem insitusjonelle investorer, deriblant Camillo Energy.Selskapet vil gjør en fortrinngsrettsemisjon på inntil 10 prosent av aksjene.Styreformann Erling Lind går av etter generalforsamlingen 22. juni. Axel Eitzen foreslås som ny styreformann. Øivind Risberg blir ny konsernsjef.Et selskap kontrollert av Axel C. Eitzen (Camillo Energy) har ervervet åtte milloioner aksjer i Northern Oil ASA. Axel C. Eitzen med nærstående eier etter dette totalt 59.173.359 aksjer som til sammen representerer 21,15 prosent av aksjekapitalen og antallet stemmer i selskapet.Eitzen med nærstående har fra tidligere konvertible obligasjoner som på gitte vilkår gir rett til konvertering til 8.007.864 aksjer, og vedkommende eier med dette finansielle instrumenter som til sammen representerer 22,94 prosent av aksjekapitalen og antallet stemmer i selskapet på ikke utvannet basis.Børspausen oppheves 11.01.