OD vil ha mer olje

Oljedirektoratet vil ha ut mye mer olje fra norske petroleumsreserver som ennå ser ut til å være velfylte.

Energi

Oljedirektoratet velger å beholde estimatet for totale utvinnbare olje- og gassressurser på norsk sokkel, ifølge Reuters. Samtidig setter direktoratet et nytt mål for utvinningen av olje.De norske petroleumsreservene anslås til 12,9 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (sm3), hvorav om lag fire milliarder har blitt hentet ut siden produksjonen på norsk sokkel startet.Langtidsprognosen for de neste 20 årene viser at Oljedirektoratet venter en produksjon på 4,7 milliarder sm3 oljeekvivalenter fra norsk kontinentalsokkel.

Nyheter
Børs