Rocksource ASA (tidligere Ecuanor) har gjennom et "joint industry project" etablert et samarbeid med Statoil ASA for utvikling av programvareløsninger knyttet til behandling av elektromagnetiske (EM) data. Interaction AS vil være ansvarlig for utvikling av programvare og arbeidsplattform. Rocksource ASA (tidligere Ecuanor) har gjennom et "joint industry project" etablert et samarbeid med Statoil ASA for utvikling av programvareløsninger knyttet til behandling av elektromagnetiske (EM) data. Interaction AS vil være ansvarlig for utvikling av programvare og arbeidsplattform. - Denne avtalen er viktig og gjør det mulig å etablere en felles plattform for behandling av EM-data. I tillegg vil selskapene kunne utveksle kunnskap og erfaring knyttet til prosessering av EM-data, sier teknologiansvarlig Jonny Hesthammer i Rocksource i en kommentar.Rocksource ASA har, i tillegg til egenutviklede prosesseringsalgoritmer, etablert en ny standard for full integrasjon av EM- og seismiske data og demonstrert dette for Statoil.- Dette prosjektet vil være sentralt for å bringe frem neste generasjons programvare og nødvendige arbeidsprosesser for optimalisert bruk av EM-data, sier Hesthammer.Selskapene som deltar i samarbeidet har ikke felles kommersielle mål med prosjektet utover å utvikle bedre verktøy til sine respektive E&P-aktiviteter. Jonny Hesthammer er professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og involvert i et Rocksource ASA-finansiert EM- forskningsprosjekt ved Center for Integrated Petroleum Research ved UiB.