Statoil presenterer sine ambisjoner for fremtiden i forbindelse med dagens kapitalmarkedsoppdatering. Selskapet melder blant annet følgende:
  • Gass: De langsiktige gassambisjonene økes frem mot 2015. Statoil har satt som mål å øke den årlige egenproduksjonen av gass opp mot 50 milliarder kubikkmeter i 2015, hvilket innebærer en dobling i forhold til dagens nivå. De langsiktige gassambisjonene økes frem mot 2015. Statoil har satt som mål å øke den årlige egenproduksjonen av gass opp mot 50 milliarder kubikkmeter i 2015, hvilket innebærer en dobling i forhold til dagens nivå.
  • Ambisjonen innebærer økt satsing på nedkjølt flytende gass (LNG), utbygging av nye felt og økt utvinning fra eksisterende felt, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet og andre utreder blant annet en fase II på Snøhvit.Ambisjonen innebærer økt satsing på nedkjølt flytende gass (LNG), utbygging av nye felt og økt utvinning fra eksisterende felt, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet og andre utreder blant annet en fase II på Snøhvit.
  • Leteaktivitet: Aktiviteten er trappet opp på norsk sokkel og internasjonalt. Målet er å tilføye ytterligere 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter nye ressurser innen 2007. Årlige undersøkelseskostnader ventes å ligge mellom 3,5 og 4 milliarder kroner i perioden. Aktiviteten er trappet opp på norsk sokkel og internasjonalt. Målet er å tilføye ytterligere 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter nye ressurser innen 2007. Årlige undersøkelseskostnader ventes å ligge mellom 3,5 og 4 milliarder kroner i perioden.
  • Foredling og markedsføring: Kosntadsreduksjoner, volumvekst og forbedringstiltak skal medvirke til å løfte lønnsomheten ytterligere. Målet er en avkastning på sysselsatt kapital på linje med selskapest normaliserte mål på 13 prosent innen utgangen av 2007. Kosntadsreduksjoner, volumvekst og forbedringstiltak skal medvirke til å løfte lønnsomheten ytterligere. Målet er en avkastning på sysselsatt kapital på linje med selskapest normaliserte mål på 13 prosent innen utgangen av 2007.
  • Langsiktig oljepris: Statoil hever sin oljeprisforutsetning til mellom 25 og 30 dollar fatet for fremtidige investeringer. Statoil hever sin oljeprisforutsetning til mellom 25 og 30 dollar fatet for fremtidige investeringer.
  • Produksjonsmål olje: Målet for 2007 er 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonsestimatet for 2005 er på 1,175 millioner fat oljeekvivalenter står uendret. Målet for 2007 er 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonsestimatet for 2005 er på 1,175 millioner fat oljeekvivalenter står uendret.