CAR skrev i gårsdagens morgenanalyse i forbindelse med PA Resources at man forventet oppjusteringer i reserveestimatene ettersom selskapet skulle gjøre ny gjennomgang av Didon- og Zarat-feltene løpet av andre kvartal. CAR skrev i gårsdagens morgenanalyse i forbindelse med PA Resources at man forventet oppjusteringer i reserveestimatene ettersom selskapet skulle gjøre ny gjennomgang av Didon- og Zarat-feltene løpet av andre kvartal. - Selskapet innfridde alle forventninger og vel så det. Etter gjennomgangen har PA Resources oppjustert sine reserveestimater med hele 124 prosent til 30,9 fat olje mot tidligere reserver på 13,8 millioner fat olje, skriver CAR i dag.- Reserveoppjusteringene etter gjennomgangen av Didon- og Zarat-feltene finner vi svært bullish. Med potensielle kjøp av oljeandeler og boringer på leteområdene, tror vi at selskapet vil komme med ytterligere oppjusteringer av både reserve- og produksjonsestimater i løpet av året. Som følge av dette kan våre 2006-estimater igjen bli betydelig hevet. Vi oppjuster vårt kursmål, denne gangen fra 50 til 75 kroner etter de kraftige reserveoppjusteringene. Kjøp, er konklusjonen.PA Resources omsettes for 53 kroner, som er identisk med gårsdagens sluttkurs.