Tall fra amerikasnke EIA viser at landets råoljelagre økte med 1,4 millioner fat siste uke. Ifølge Reuters var det ventet at lagrene skulle være uendret. Lagrene av bensin økte med 1,3 millioner fat, mot en ventet økning på 0,3 millioner fat. Destillatlagrene vokste med 0,7 millioner fat, noe som var mindre enn ventetede 1,1 millioner fat.Tall fra amerikasnke EIA viser at landets råoljelagre økte med 1,4 millioner fat siste uke. Ifølge Reuters var det ventet at lagrene skulle være uendret. Lagrene av bensin økte med 1,3 millioner fat, mot en ventet økning på 0,3 millioner fat. Destillatlagrene vokste med 0,7 millioner fat, noe som var mindre enn ventetede 1,1 millioner fat.