Eivind Reiten får 3,1 mill.

Generaldirektør Eivind Reiten i Hydro har utøvd opsjoner på kjøp av aksjer i selskapet som ble tildelt i 2002. I den forbindelse får han utbetalt 3,1 millioner kroner.

Publisert 14. nov. 2005 kl. 13.31
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 06.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 230 ord
Hydros generaldirektør Eivind Reiten har i dag utøvd opsjoner på kjøp av aksjer i Hydros generaldirektør Eivind Reiten har i dag utøvd opsjoner på kjøp av aksjer i som ble tildelt i 2002, opplyses det i en børsmelding. som ble tildelt i 2002, opplyses det i en børsmelding. Tildelingen av opsjoner i 2002 var knyttet til verdiøkningen for Hydros aksjonærer i treårs-perioden til 2005. Aksjonærenes avkastning, målt som verdistigning på aksjen pluss utbytte i perioden, er beregnet til 19,32 prosent i gjennomsnitt per år i denne treårs-perioden, som gir rett til utløsning av 93,2 prosent av de i alt 92.500 opsjonene som gjelder, fordelt på 26 ledende ansatte. Prisen per aksje ved utøvelse av opsjon var fastlagt til 331,14 kroner per aksje, justert for utskillelsen av Yara.Reiten har utøvd opsjoner for 9.320 aksjer. 25 andre ledere i selskapet har tilsvarende rett til å utøve opsjoner for i alt 76.890 aksjer.Opsjonsutøvelsen gjennomføres ved at forskjellen mellom utøvelsesprisen og markedsprisen de siste fem dager utbetales som et kontantbeløp. Generaldirektør Eivind Reiten vil motta en utbetaling på 3.141.399 kroner. Utbetalingen blir skattlagt som lønnsinntekt.Alle som utøver aksjeopsjoner i Hydro er forpliktet til å bygge opp en langsiktig portefølje av Hydro-aksjer.Generaldirektør Eivind Reiten har i forbindelse med opsjonsutøvelsen kjøpt 2.000 aksjer i Hydro, tilsvarende om lag nettoutbetalingen etter skatt, og har etter dette en samlet aksjebeholdning på 13.514 aksjer, heter det i meldingen.