Hydro går for opsjoner

Norsk Hydro lager sikringsstrategi for olje- og gassprisen for Spinnakers produksjon.

Hydro har inngått et prissikringsprogram for hoveddelen av den forventede olje- og gassproduksjonen til Spinnaker Exploration for perioden 2006 til 2008, opplyser Hydro i ag. Hensikten med prissikringen er å sikre verdien av de kortsiktig kontantstrømmene og dermed beskytte lønnsomheten i oppkjøpet mot fallende olje- og gasspriser.Dette er i tråd med intensjonen ved annonseringen av oppkjøpet av Spinnaker i september 2005. Hydro har sikret at driftsinntektene fra forventet produksjon minst vil beløpe seg til 1,6 milliarder US dollar eller omlag 63 prosent av prisen på 2,56 milliarder US dollar, som Hydro betaler for Spinnaker.Prisen på råolje (West Texas Intermediate kvalitet) er sikret til å være mellom 45,00 US dollar/foe (fat oljeekvivalenter) og 71,45 US dollar/foe for et totalt volum på 15,4 millioner foe for treårsperioden. Sikringsstrategien består av å kjøpe salgsopsjoner på råolje med en salgspris på 45,00 US dollar/foe og samtidig selge kjøpsopsjoner med en kjøpspris på 71,45 US dollar/foe. Premien betalt for salgsopsjonene tilsvarer premieinntekten for salget av kjøpsopsjonene slik at sikringen ikke innebærer noen utgifter for Hydro. Opsjonene utøves kvartalsvis basert på den gjennomsnittlige oljeprisen (WTI) i kvartalet.