Mulig Odim-trøbbel

Konkurransetilsynet varsler mulig inngrep mot Odims kjøp av Hydrakraft.

Konkurransetilsynet har i dag varslet Konkurransetilsynet har i dag varslet Odim om at inngrep mot Odims oppkjøp av virksomheten til Hydrakraft AS kan bli aktuelt. om at inngrep mot Odims oppkjøp av virksomheten til Hydrakraft AS kan bli aktuelt. Odim arbeider med å besvare tilsynets spørsmål i saken. Odims vurdering er at risikoen for forbud mot oppkjøpet fortsatt er liten. Enkelte mindre inngrep mot transaksjonen kan imidlertid ikke utelukkes, skriver selskapet i en børsmelding.Odim oversendte fullstendig melding om transaksjonen til Konkurransetilsynet 21. oktober 2005. Etter dagens varsel har Konkurransetilsynet 70 virkedager regnet fra den 24. oktober til å avgjøre hvorvidt oppkjøpet begrenser konkurransen i strid med konkurranseloven.