Statsråd stopper budkrig

Fornyelsesminister Heidi Grande Røys stopper salget av Trondheim Energiverk. (Oppdatert)

Ifølge adressa.no setter fornyelsessminister Heidi Grande Røys en stopper for budkrigen om Trondheim Energiverk (TEV). Grande Røys vil fremme en resolusjon for kongen, hvor hun ber om at kokurransestyresmaktenes krav om at Statkraft må selge blir opphevet. Ifølge adressa.no setter fornyelsessminister Heidi Grande Røys en stopper for budkrigen om Trondheim Energiverk (TEV). Grande Røys vil fremme en resolusjon for kongen, hvor hun ber om at kokurransestyresmaktenes krav om at Statkraft må selge blir opphevet. - Det har vært politisk strid om vedtaket som ble fattet under den forrige regjeringen. Jeg finner ikke grunnlag for å reise tvil om Konkurransetilsynets faglige vurderinger som lå til grunn for saken, men legger større vekt på andre hensyn. Jeg har derfor tatt initiativ til en ny vurdering, sier Grande Røys i en pressemelding.Les hele pressemeldingen her.