Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2006, inkludert rørtransport, er justert opp og blir nå anslått til 92,8 milliarder kroner, opplyser Statistisk sentralbyrå. Det er 14,5 milliarder høyere enn anslått i 3. kvartal. Svært høye anslag for leting og felt i drift, økte investeringer i forbindelse med Snøhvit- utbyggingen og forskyvninger fra 2005 er hovedårsakene til økningen.Investeringene til leting og felt i drift blir nå anslått til henholdsvis 12,2 og 37,2 milliarder kroner i 2006.Målt i løpende priser er begge disse anslagene de høyeste som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985.