Altinex tapte 10 mill.

Altinex ser vesentlig endring i omsetning og resultater.

Energi

Altinex melder om et resultat før skatt på minus 9,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2005, mot pluss 0,1 million kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble minus 8,0 millioner kroner, sammenlignet med 0,1 million året før. Altinex melder om et resultat før skatt på minus 9,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2005, mot pluss 0,1 million kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble minus 8,0 millioner kroner, sammenlignet med 0,1 million året før. Selskapet kunne bokføre driftsinntekter på 13,4 millioner kroner i kvartalet, mot 12,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2004.Med kjøpet av en 12,26 prosent andel i Brage-feltet ble målet for 2005 nådd og konsernet vil fra nyttår ha en oljeproduksjon i størrelsesorden 3.200 fat per dag. Konsernets omsetning og resultater vil med dette endre seg vesentlig.I forbindelse med tildelingen av TFO 2005 fikk Altinex Oil tildelt lisensene PL 360 og PL 361. Etter kjøpet av andelen i Brage-feltet og TFO tildelingene fremstår Altinex Oil med en diversifisert portefølje på norsk sokkel.Konsernets målsetning er en dagsproduksjon på over 10.000 fat per dag innen 2008. Utviklingen i resten av konsernet var som ventet i kvartalet, opplyses det i kvartalsrapporten.Her finner du hele Altinex-rapporten.

Nyheter
Børs