Håp i Årdal

Myndighetene åpner for at Hydro kan fortsette driften i Årdal. Hydro selv er tause.

Energi

De strengere miljøkravene fra 2007 er Norsk Hydros begrunnelse for å stenge ned de eldste smelteovnene i Årdal. Men ifølge NRK åpner nå Statens Forurensningstilsyn (SFT) for å gi Hydro lov til å søke om forlenget utslippstillatelse. De strengere miljøkravene fra 2007 er Norsk Hydros begrunnelse for å stenge ned de eldste smelteovnene i Årdal. Men ifølge NRK åpner nå Statens Forurensningstilsyn (SFT) for å gi Hydro lov til å søke om forlenget utslippstillatelse. - Vi holder oss til forurensningsloven, og den er klar på at vi skal veie miljøhensyn opp mot andre hensyn, som arbeidsplasser. Det vil bare ta et par måneder å behandle en slik søknad, sier rådgiver Tor Ferden i SFTs næringslivsavdeling.Etter det statskanalen kjenner til jobber næringsminister Odd Eriksen med å få Hydro med på dette. Eriksen tar turen til Årdal i morgen, der ordfører Arild Ingar Lægreid vil be ham legge press på Hydro.- Kommunen vil få bedre tid til omstillingsarbeidet, sier han.Hydro vil ikke kommentere hvorfor de ikke har søkt om utsettelse.

Nyheter
Næringsliv