Rocksource trekker seg fra Ghana

Etter en teknisk evaluering velger Rocksource å trekke seg ut av Ghana.

Energi

Som en del av porteføljeutviklingen i Rocksource har selskapet deltatt i et konsortium som i noen tid har vurdert mulighetene for å søke om tildelinger av blokker utenfor kysten av Ghana. Det er både vurdert blokker med påviste ressurser og rene leteblokker. Som en del av porteføljeutviklingen i Rocksource har selskapet deltatt i et konsortium som i noen tid har vurdert mulighetene for å søke om tildelinger av blokker utenfor kysten av Ghana. Det er både vurdert blokker med påviste ressurser og rene leteblokker. Etter en omfattende gjennomgang har konsortiet ifølge en børsemelding konkludert med at potensialet i de aktuelle blokkene ikke vil gi en tilfredsstillende avkastning i forhold til den tekniske og økonomiske risiko, og vil derfor ikke søke om tildeling. Gruppen har besluttet å meddele dette til myndighetene i Ghana.Rocksource vil fortsette med å bearbeide andre muligheter, inkludert samtaler med strategiske partnere, som vil kunne gi bedre mulighet for å anvende selskapets leteteknologi til å skape verdier gjennom å påvise lønnsomme hydrokarboner.

Nyheter
Børs