KjøpLogg inn

Statoil oppjusterer gass-anslag

Statoil mener de utvinnbare reservene i Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen kan oppjusteres med 50 prosent.

Publisert 10. feb. 2006 kl. 10.23
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 07.29
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 148 ord

De utvinnbare reservene i det Statoil-opererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen oppjusteres med 50 prosent i forhold til anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD), melder Statoil idag.I volum tilsvarer økningen 29 milliarder kubikkmeter gass og om lag 70 millioner fat kondensat. Årsaken til at reserveanslaget økes er at det er mer kondensat og gass i reservoaret enn forutsatt:- Det er gledelig at nye data viser at reservoaret ligger grunnere, er større og er av bedre kvalitet enn forventet. Et funn i Cook-formasjonen bidrar også positivt, sier Sigurd Geir Amland, produksjonsdirektør i Troll/Kvitebjørn-området.Kvitebjørn-gassen føres i land på Kollsnes i Hordaland, hvor den behandles. Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske markedet, mens våtgassen sendes videre til Vestprosess-anlegget på Mongstad i Hordaland for splitting til propan, butan og nafta.Reserveøkningen innebærer dermed ikke bare økt levetid for Kvitebjørn-feltet, men vil også få ringvirkninger for hele verdikjeden Kvitebjørn, Kollsnes, Vestprosess og Mongstad.