Tredje største blokkutlysing siden 1965

Regjeringen foretar i disse dager den tredje største utlysingen av leteområder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet siden første konsesjonsrunde i 1965.

Energi

Det foretas utlysing av i alt 192 blokker eller deler av blokker i det som kalles TFO - Tildeling i forhåndsdefinerte områder - og det er elleve blokker mer enn TFO for 2005.- Med utlysingen av TFO 2006 får industrien tilgang til omfattende leteområder. Det er viktig at industrien fortsatt har stor oppmerksomhet mot god utnyttelse av eksisterende infrastruktur, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).Systemet med tildeling av forhåndsdefinerte områder ble introdusert første gang i 2003. Søknadsfristen er satt til 29. september, og det legges opp til tildeling av utvinningstillatelser ved årsskiftet, melder Olje- og energidepartementet. (©NTB)

Nyheter
Børs