Ingen reell utsettelse

Forvaltningsplanen for Barentshavet vil ikke forsinke oljeselskapenes virksomhet i særlig grad.

Energi

Opposisjonen på Stortinget og oljenæringen pustet lettet ut over at kystområdene fra Lofoten til Finnmark ikke blir underlagt et langvarig vern, skriver Dagbladet.Etter det avisen erfarer vil regjeringen verne sokkelen utenfor Vesterålen ut denne stortingsperioden. Fra før er det klart at området utenfor Lofoten skal skjermes mot petroleumsaktivitet fram til 2009.For oljeselskapene er disse korte periodene knapt å regne som en utsettelse.- Regjeringens forvaltningsplan varer akkurat så lenge som den rød-grønne regjeringen sitter. Dersom Stoltenberg ikke sørger for et bredt stortingsflertall sammen med Fr.p. og Høyre for forvaltningsplanen, vil et eventuelt nytt flertall etter neste valg ha en sterkere motivasjon til å endre planen, sier Fr.p.s energi- og miljøpolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, til avisen.Tidligere miljøvernminister og næringsminister Børge Brende (H) har samme synspunkt.- Hvis regjeringen nå legger seg på en linje hvor de verner områder det er ufornuftig å verne, er jeg tilhenger av å oppheve vedtaket, sier han til avisen.

Nyheter
Næringsliv