De eksisterende aksjonærene i Renewable Energy Corp. (REC) vil bare gjøre et nedsalg av 0,3 prosent av selskapets aksjekapital etter en emisjon i forbindelse med børsnoteringen, men eierandelene deres vil bli vannet ut. De eksisterende aksjonærene i Renewable Energy Corp. (REC) vil bare gjøre et nedsalg av 0,3 prosent av selskapets aksjekapital etter en emisjon i forbindelse med børsnoteringen, men eierandelene deres vil bli vannet ut. REC har ifølge Reuters søkt børsen om unntak fra den generelle bestemmelsen om en fri flyt på 25 prosent. Ifølge konsernsjef Erik Thorsen vil den frie flyten bli på rundt 20 prosent.- Det ser ut som det skal bli et veldig spennende selskap å få på børs, både størrelse og ikke minst bransjen de driver i. Men de skal jo selvfølgelig oppfylle kravene de som alle andre, og vi jobber med dette nå - det skal opp i børsstyret i neste uke. De er jo ikke tatt opp ennå, men de er jo veldig oppmerksom på børsens krav, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs.Han sier man ikke har konkludert når det gjelder den frie flyten i REC.