DNOs snittproduksjon ble på 16.070 fat olje per dag i mars, noe som tilsvarer en nedgang på 859 fat per dag fra februar. DNOs snittproduksjon ble på 16.070 fat olje per dag i mars, noe som tilsvarer en nedgang på 859 fat per dag fra februar. I første kvartal var snittproduksjonen på 16.892 fat olje per dag, opp 20 prosent i forhold til første kvartal i fjor.