Handelsbanken tror oljeprisen vil holde seg på 70 dollar per fat ut 2008 som følge av etterspørselspress, melder Reuters.- Det er bakt inn en spenning i Iran, men det er fundamentale forhold som kan forsvare en oljepris på 70 dollar fatet, sier sjeføkonom Knut Anton Mork. Han tror dessuten oljeselskapene er i mangel av både kvalifisert arbeidskraft, materiell og rigger.Makroøkonom Shakeb Syed tror effekten av Iran-konflikten kan forsvinne på kort sikt, men den vil likevel ha ringvirkninger, mener han.- Dagens konflikter i og omkring Iran og Nigeria er ferske eksempler på hvor sensitivt oljemarkedet er for små uroligheter, heter det i en rapport fra banken.