Odim ASA er i dag tildelt en ny kontrakt til en verdi på om lag 70 millioner kroner. Kontrakten er i likhet med forrige kontrakt tildelt av GC Rieber Shipping AS, som på vegne av Arrow Seismic ASA har innløst en opsjon på et komplett automatisert håndteringssystem for seismikkfartøy. Odim ASA er i dag tildelt en ny kontrakt til en verdi på om lag 70 millioner kroner. Kontrakten er i likhet med forrige kontrakt tildelt av GC Rieber Shipping AS, som på vegne av Arrow Seismic ASA har innløst en opsjon på et komplett automatisert håndteringssystem for seismikkfartøy. - Fornøyde og etablerte kunder har stor verdi for Odim, og det er spesielt gledelig at denne typen kunder stadig kommer tilbake med nye ordre. Odim opplever fortsatt et sterkt seismikkmarked, og vi ser fortsatt stor markedsaktivitet i tiden fremover, sier administrerende direktør Jogeir Romestrand i en børsmelding.