Styret i Renewable Energy Corporation ASA (REC) opplyser at man har besluttet å utstede 73 millioner nye aksjer i forbindelse med børsnoteringen. Eksisterende aksjonærer vil selge 1,6 millioner aksjer. Den indikative prisen i forbindelse børsnoteringen er satt til 69-88 kroner per aksje.Selskapet prises dermed til mellom 34,1 og 43,5 milliarder kroner. Bare Orkla, RCCL og de statseide selskapene vil være større på børsen dersom prisen blir 43,5 milliarder.En "book building"-prosess vil pågå fra 24. april til 8. mai. Det er ventet at aksjen vil bli notert 9. mai.