Eni Norge skal i 2006 eller tidlig i 2007 bore to svært viktige letebrønner i Norskehavet, skriver offshore.no. Dessuten skal det bores to ikke mindre viktige avgrensningsbrønner rundt Goliat i Barentshavet. Eni Norge skal i 2006 eller tidlig i 2007 bore to svært viktige letebrønner i Norskehavet, skriver offshore.no. Dessuten skal det bores to ikke mindre viktige avgrensningsbrønner rundt Goliat i Barentshavet. Ifølge nettstedet knytter seg seg størst risiko til boringen av letebrønnene. Det skal være snakk om prospektene Gemini i PL 324 og Cygnus i PL 329.Prospektene ligger langt fra eksisterende infrastruktur. Det betyr at det må gjøres så store funn at en ny selvstendig utbygging kan rettferdiggjøres.