Disse oljeselskapene vil på norsk sokkel

Syv nye oljeselskaper er under vurdering for virksomhet på norsk sokkel.

Energi

Syv nye oljeselskaper er under vurdering for virksomhet på norsk sokkel.Ifølge offshore.no har Oilexco, Genesis Petroleum, VNG, Skagen 44 og Bridge Energy søkt om status som lisenshaver, mens Premier og Pioneer blir vurdert som mulige operatører.Det går dessuten rykter om at Bow Valley Energy vil søke om tilstedeværelse på norsk sokkel.

Nyheter
Næringsliv