at selsakpet har besluttet å mer enn firedoble solcelleproduksjonen og doble solcellemodulproduksjonen innen 2008. Selskapet regner med en årlig inntektsøkning på tilsammen 5,2 milliarder kroner fra den økte produksjonen.REC regner med økte inntekter på 3,7 milliarder kroner årlig fra økt solcelleproduksjon, mens økt produksjon av solcellemoduler vil øke inntektene med 1,5 milliarder kroner årlig.Investeringene knyttet til produksjonsøkningen estimeres til totalt 800 millioner kroner.