Stockholm Vatten AB utvider sin biogass produksjon, og investerer blant annet i økt energigjenvinning. Goodtech MRAB har vunnet kontrakt på seks millioner kroner for leveranse av komplett prosessanlegg for energigjenvinning. Stockholm Vatten AB utvider sin biogass produksjon, og investerer blant annet i økt energigjenvinning. Goodtech MRAB har vunnet kontrakt på seks millioner kroner for leveranse av komplett prosessanlegg for energigjenvinning. Kontrakten innbefatter leveranse av varmepumpe og Goodtech MRABs egenutviklede varmeveksler, en teknologi med høy virkningsgrad. Teknologien har vært levert til flere kunder tidligere.Endelig kontrakt skrives om 10 dager, det vil si etter utløp av formell klagefrist. Ledelsen ser kontrakten som en viktig bekreftelse på Goodtech MRABs posisjon innen miljøsegmentet i Sverige, fremgår det av en melding.