Altinex skriver i en melding på sine Altinex skriver i en melding på sine at selskapet er kjent med rykter om at oljeproduksjonen i tredje kvartal blir lavere enn guidet. Det opplyses at man ikke har noen indikasjoner på at produksjonen i kvartalet vil avvike signifikant fra guidingen på 10.500 fat per dag. at selskapet er kjent med rykter om at oljeproduksjonen i tredje kvartal blir lavere enn guidet. Det opplyses at man ikke har noen indikasjoner på at produksjonen i kvartalet vil avvike signifikant fra guidingen på 10.500 fat per dag.