APL har utstedt et obligasjonslån på 500 millioner kroner over fem år og til flytende rente 2,75 prosentpoeng over NIBOR, går det frem av en børsmelding.Selskapet melder at lånet var betydelig overtegnet.Lånet ble tilrettelagt av Swedbank/First Securities og Fearnley Fonds.