CanArgo har sendt ut en oppdatering fra Manavi 12 i Georgia. Det blir blant annet opplyst at det er observert betydelig gassinnstrømning i sandsteinreservoaret.Det ble målt opptil 20 prosent gass på overflaten. Det er også observert spor av kondensat og olje. Boring ble midlertidig stoppet på 4.733 meter for å øke vekten i gjørmelaget for kontrollere flyten, opplyses det i meldingen.CanArgo-aksjen hopper 13,4 prosent til 9,14 kroner på meldingen. Klokken 12.23 omsettes CanArgo for 10 kroner, opp hele 24,1 prosent.Her er