En småaksjonær i CanArgo reagerer på tidspunktet for emisjonen i selskapet. I en e-post til HegnarOnline skriver han blant annet følgende:"Jeg sitter med en aksjepost på 7k i Cnr.Har lest flere innlegg her på forumet vedr. emisjonen i Cnr i går.Jeg er av den oppfatning at tidspunktet for emisjonen gjør at det lukter vondt av den, mulig jeg tar feil, men denne burde vært fremført på en annen måte.På dagen i går ble det fremlagt en melding fra cnr om gass mm i Georgia. Ledelsen visste med denne melding at kursen på aksjen vil stige. Et ras av personer hiver seg på og kjøper denne til opp i kr.10.50. Samtidig sitter ledelsen og vet at kursen på aksjen vil bli kr.9.10 på kvelden (emisjonskursen) Dette mener jeg er direkte svindel ovenfor aksjonærene på Oslo Børs. Oslo Børs var jo som kjent stengt og Usa var åpen.Jeg mener derfor at det burde vært varslet om påtenkt emisjon først. Deretter burde selve meldingen kommet. Dette hadde vært riktig og rettferdig ovenfor aksjonærene. Kursen hadde da selvfølgelig ikke kommet til å fyke opp til kr.10.50 og tilbake med fall til ned mot kr.9.- i dag.Jeg trodde selskaper måtte hadde visse retningslinjer på Oslo Børs, men det ser ikke sånn ut i fra mitt synspunkt for jeg er ikke i tvil om at cnr-ledelsen hadde bestemt seg for denne emisjonen lenge før dem sendte ut meldingen som fikk den til å gå opp til kr.10.50. Det hele virker på meg som et spill for galleriet."Si din mening og følg debatten på