Sigurd Kayser, finansdirektør og primærinnsider i Altinex ASA, har gjennom selskapet Lidarende AS kjøpt 500.000 aksjer i Altinex ASA, til markedskurs 1,02 kroner per aksje. Sigurd Kayser, finansdirektør og primærinnsider i Altinex ASA, har gjennom selskapet Lidarende AS kjøpt 500.000 aksjer i Altinex ASA, til markedskurs 1,02 kroner per aksje. Sigurd Kayser innehar etter denne transaksjonen direkte og indirekte gjennom Lidarende AS 2.000.000 aksjer i Altinex ASA.