Oljeselskapet Canargo opplyser at det sier har boret ned til 4.481 meter i avgrensningsbrønn Manavi M12 i Georgia. Det har vært flere observasjoner på gass og olje, uten at det definifivt kan sies å være utvinnbare hydrokarboner, heter det i en børsmelding.Så langt er boringen i Manavi M12 kommet til toppen av cretaceous-intervallet, og det planlegges å bore gjennom hele intervallet, som anslås til rundt 300 meter. Deretter planlegges elektronisk logging for å bekrefte tilstedeværelse av hydrokarboner før casing og testing av brønnen.Canargo gir ingen tidsperspektiv for når arbeidet skal være ferdig.