Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 60,2 prosent, opplyser NVE. Det er
opp
1,4 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 84,8 prosent.Høyest magasinfylling hadde Midt- og Nord-Norge (område 3) med 65,4 prosent, mens Vest-Norge (område 2) hadde den laveste fyllingsgraden med 53,7 prosent. Sørøst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på 60,4 prosent.